Digitale heroïne

HOOGSENSITIEVE KINDEREN, PUBERS EN VOLWASSENEN

DIGITALE HEROÏNE

Verslaving bij hoogsensitieve personen komt vaak voor en vooral in de opkomende digitale wereld, in de vorm van gamen. Dit is een nieuwe en onbekende vorm van verslaving en kan al op zeer jonge leeftijd ontstaan. Gevoelige jongeren en mensen, zoals HSP's, kunnen op die manier een afleiding vinden om uit de werkelijke wereld te vluchten. Het kan een tweede werkelijkheid vormen van fantasie die uiteindelijk de fysieke wereld overneemt en de dood tot gevolg kan hebben. Slecht eten, amper bewegen, niet slapen, agressie en uiteindelijk niet meer naar school (werk) gaan vormen een onderdeel van deze verslaving.  Vele hulpverleners denken dat gamen een leuk spel is wat gewoon aan banden moet worden gelegd. Er wordt vaak te licht over gedacht en de vraag is of onze maatschappij het internet wel aankan, hoe ziet de digitale toekomst er uit? Ook de makers van de games dragen een verantwoordelijkheid. Scholen dienen zich bewust te worden van de mogelijke gevaren van het vrije gebruik van mobiele telefoons in de klas. Elke ouder mag de verantwoordelijkheid gaan nemen over dit digitale verslavende middel.

 

VLUCHTGEDRAG EN DRUK VAN BUITENAF

Verslaving is een vlucht om niet meer te voelen, vele emoties worden zo verdrongen of aan de kant gezet. Dit alles gebeurd om te overleven in deze wereld. Ook saaiheid (bore-out) en zich niet verbonden voelen zijn oorzaken waarom men gaat gamen of afhankelijk wordt van andere middelen die de geest en de hersenen de illusie verschaffen van  RUST EN VRIJHEID. Teveel druk vanuit je omgeving, school of werk kunnen tot een verslaving leiden.

 

TRAUMA

Trauma's en verdriet kunnen ook een oorzaak zijn om in een verslaving te vluchten. Het geeft afleiding om er even niet aan te denken. OBSESSIE is de drijfveer van de verslaving.  Het is belangrijk dat we onze kinderen leren op een goede manier om te gaan met gevoelens, verdriet en rouw, het internet zou daar niet voor gebruikt mogen worden. Daar ligt een zeer belangrijk punt in de opvoeding en bij hulpverleners. (Lees meer: SAFE INTERNET).

VERSLAVINGSGEN

Verslaving blijkt ook erfelijk te zijn, je mag extra waakzaam zijn als er in de familie verslaving voorkomt. Je bent dan extra gevoelig om verslaafd of afhankelijk te worden aan middelen.

HSP EN ZELFACCEPTATIE

Voor een gevoelige HSPer kan verslaving een goede uitkomst bieden, hier kunnen zij hun overgevoeligheid en het grote onbegrip wat zij steeds ervaren in deze wereld goed omzeilen. De digitale wereld is voor hen een ideale namaakwereld om hun onzekerheid te maskeren. In het spel spelen zij een personage, gelijk aan de andere. De spelregels zijn duidelijk voor iedereen en door de oppervlakkigheid van de sociale interactie vallen zij hier niet uit de toon. Hier worden zij wel geaccepteerd en er zijn speciale gamecommunities  waar zij zich bij aan kunnen sluiten en die hen wel bevestigen als persoon. HSP's hebben  een grote behoefte aan sociale interactie en in het delen van hun gevoelens, zij willen juist een close contact maken, maar door de vele afwijzingen in het dagelijks leven sluiten zij zich steeds meer af. Zij krijgen zeer vaker te horen, dat zij zich zo niet moeten gedragen. Doe maar normaal, is vaak de reactie. Zij raken geïsoleerd. Het internet biedt hen een andere veilige wereld.  wat kun je doen? Biedt hen een andere manier aan waar ze zich bij beter voelen. (Dit is een specialistische begeleiding via HSP coach/therapeut).

LOSKOMEN

Voorkomen is beter dan genezen. Het loskomen van deze verslaving is erg moeilijk, omdat alles draait in onze wereld om het internet. Het wordt steeds meer geïntergreerd in onze samenleving en hoe kom je dan los van deze afhankelijkheid die jou zo in zijn macht heeft? De hersenen van een verslaafde laten werkelijk een gebied zien wat niet meer functioneerd (zie video beneden). De rem om gewoon te minderen is verdwenen en de kick is het doel. Ik vind dat er in de filmpjes te makkelijk de mooie kant van het herstel wordt getoond. De periode van afzondering en afkicken zijn veel heftiger dan vaak wordt laten zien. Ouders en omgeving mogen voorbereid worden op deze herstelperiode. Terugval komt vaak voor en is zeer pittig voor de ouders en er wordt voor de omgeving niet veel gedaan, daar ligt een zwak punt. Waar meer aandacht aan mag worden besteed. Mijn coaching traject gaat vaak via de moeder en van daaruit werken we door naar het gehele gezin en omgeving. Alles wordt meegenomen. Dit is een humane en holistische manier van aanpak. Om echt los te komen van een verslaving zijn soms opname in een kliniek noodzakelijk.

INFO EN ADRESSEN VOOR HERSTEL: Neem contact op met Arthura of vraag informatiegesprek aan.

 

 All rights reserved ©ART-hura / www.ashtarcommandnederland.com / www.ashtar-rose.com afbeeldingen (digital) art niet delen of kopiëren: Copyrights Arthura Hector